תוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסה

ברוב מוסדות הלימוד, מבנה הלימודים לתואר ראשון בהנדסה מורכב באופן זהה או דומה מאוד. כל מסלולי הלימוד של מקצועות ההנדסה מבוססים על קורסים בסיסיים בחשבון ומתמטיקה ועל כן תחומים אלו עומדים בבסיס הלימודים ונלמדים בשנה הראשונה והשנייה. מעבר לכך, לימודי הנדסה כוללים בשנים הראשונות גם קורסים ומבואות בתחומים שתואמים את המסלול הנלמד: תורת החשמל בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב בהנדסת מחשבים, כימיה בהנדסת חומרים וכן הלאה.

בהמשך, לימודי הנדסה הולכים ומתמקדים בתת-תחום מסוים אותו בוחר כל סטודנט עבור עצמו ובהתאם לעניין וליכולת שמתפתחים בשנת הלימוד הראשונה והשנייה. מהשנה השלישית ואילך מבנה הלימודים מושפע מהבחירות האישיות של הסטודנט, ומכשיר אותו להתמקצעות ממוקדת.

מבנה תוכנית הלימודים

לימודי הנדסה בנויים כך שכל הסטודנטים צוברים ידע, הבנה והתמקצעות עד לסיום התואר. בשנת הלימודים הראשונה נלמדים כל המבואות, וסטודנטים אשר מחויבים בהשלמות נדרשים לסיימן עד לסמסטר הראשון או השני של שנה א'. כמו כן, בחלק מהמסלולים ניתן לבחור כבר בשנה הראשונה מבין כמה קורסי מבוא, בהתאם לעניין אישי.

בשנה ב' נפתחים קורסי בחירה מתקדמים, שמבוססים על המבואות שנלמדו. סטודנט יכול לבחור קורס מתקדם אך ורק אם קיבל ציון עובר בקורס המבוא המתאים לקורס הבחירה. תכנית הלימודים של לימודי הנדסה מיועדת להכשיר את הסטודנטים להתמחות, שנבנית החל מהשנה הראשונה ומתגבשת עד לשנה הרביעית.

משך הלימודים

לימודי הנדסה לתואר ראשון נמשכים ארבע שנים. בשנה השלישית, מבנה הלימודים מבוסס בעיקר על בחירות אישיות שנשענות על קורסים שנלמדו בשנים א' ו-ב' ובהם קיבל הסטודנט ציון עובר. בחלק מהמסלולים, השנה השלישית היא השנה בה נחלקים הסטודנטים למגמות שונות במטרה להתמקצע ולהעמיק בתת-תחום של המסלול הנלמד.

במהלך השנה הרביעית של לימודי הנדסה, נמשכים במקביל שיעורי הבחירה וכמו כן מושם דגש על פרוייקט גמר בעל אופי מחקרי ומעשי כאחד.