סילבוס לתואר ראשון בהנדסה

לימודי הנדסה מבוססים על צבירת נקודות זכות, בנוסף לעמידה במטלות ובדרישות הלימודים: נוכחות בשיעורים, מבחנים, עבודות והגשת פרוייקט גמר. סילבוס תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסה מורכב משיעורי מבוא, קורסים עיוניים, שיעורי הנחיה קבוצתית ואישית ושיעורי מעבדה מעשיים. על הסטודנט להיות נוכח בהתאם לדרישות מוסד הלימוד, למלא את חובותיו ולעמוד במטלות ובמשימות: מבחנים, הגשת עבודות, הגשת סיכומים ודו"חות מעבדה ודרישות נוספות.

סילבוס לימודי הנדסה בנוי כתכנית בת ארבע שנים שמותאמת למסלול הלימודים, כך שבחלק מהמסלולים קיים דגש רב יותר על כימיה בעוד מסלולים אחרים יכללו יותר שיעורים בפיזיקה. כדאי לבחור את התחום בו מתמקדים במהלך לימודי הנדסה כך שתכנית הלימודים תהיה תואמת את ההעדפות האישיות, הנטיות והכישורים.

קורסי חובה

לימודי הנדסה כוללים בדרך כלל לימודי חובה מתחומי המתמטיקה והחשבון. מעבר להם, לימודי החובה הנוספים נקבעים בהתאם למסלול. הנדסת תעשייה וניהול תכלול לימודי חובה מתחום הסטטיסטיקה והמחשב בעוד נושאים אלו אינם נדרשים כמעט למי שלומד הנדסת בניין או הנדסת כימיה. מרבית קורסי החובה מתקיימים בשנים א' ו-ב' וציון עובר בהם הוא תנאי להמשך הלימודים.

קורסי בחירה לפי מסלול התמחות

מסלול התמחות בתוך לימודי הנדסה הוא חלק מתכנית הלימודים באוניברסיטאות ובכמה מכללות. ככל שהתחום ההנדסי הנלמד מסועף ומורכב יותר כך ישנו צורך למקד את הסטודנטים בתת-התמחות ספציפית. במידה וקיימים מסלולי התמחות בתכנית הלימודים, הבחירה בהם תיעשה לקראת תחילת השנה השלישית או באמצעה.

קורסים כלליים

במסגרת סילבוס לימודי הנדסה, קורסים כלליים מועברים לתלמידי השנים הראשונות. כאמור ההתמקצעות הולכת וגדלה בשנים ג' ו-ד' כך שרוב קורסי המבוא במקצועות השונים, בין אם פיזיקה, מחשב, כימיה, חשמל, אלקטרוניקה, חדו"א או אחרים, ניתנים בשנים הראשונות ועליהם מבוססים הקורסים המתקדמים וקורסי הבחירה של השנה השלישית והרביעית.

פרוייקט גמר

לימודי הנדסה מסתיימים בדרך כלל בהגשת פרוייקט גמר, שהוא פרוייקט בעל אופי מחקרי בעיקרו אך הוא כולל עבודת שטח או עבודת מעבדה מעשית. הפרוייקט מצריך מהסטודנט חשיבה מערכתית ויישום של העקרונות, הפרקטיקה ושיטות המחקר והבדיקה שנלמדו במהלך הלימודים. הפרוייקט בודק את יכולות התכנון והראייה המערכתית של הסטודנט וכן את הבנתו בתחום ההנדסי אותו למד.