סילבוס לתואר שני בהנדסה

סילבוס תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסה כוללת תכנים, העמקה ותרגולים מגוונים ומעודכנים במסלול ההתמחות הנבחר. במידה ונדרשים לימודי השלמה, הם יהיו בהיקף של בין 4 ל-8 קורסים. לאחר מכן או במקביל ניתן להירשם גם לקורסי החובה והבחירה.

במרבית המקרים, תחילת תכנית לימודי הנדסה לתואר שני באופן רשמי מותנית בהשגת ציון מינימלי בכל קורסי ההשלמה (הציון משתנה ממוסד למוסד). לימודי הבחירה יבואו רק לאחר לימודי החובה. במקביל, סילבוס תכנית הלימודים נחלק לשני מסלולים (בכל תחומי הלימוד ההנדסיים): מסלול מחקרי ומסלול פרוייקט גמר. תלמידי המסלול המחקרי נדרשים לצבור פחות נקודות זכות (לרוב כ-24 עד 28) בעוד תלמידי מסלול פרוייקט הגמר נדרשים למינימום של 32-36 נ"ז בדרך כלל.

קורסי חובה

תכנית הלימודים לתואר שני בהנדסה כוללת לימודים עיוניים ושיעורי מעבדה מעשיים המוגדרים לימודי חובה. שיעורי החובה מהווים את עיקר הנקודות לתואר או לפחות מחצית מהנקודות. השיעורים כוללים סדנאות, שיעורי מעבדה, סיורים, סדנאות והדרכות אישיות וקבוצתיות, וכן היכרות עם שיטות מתקדמות וחומרים חדשניים. בנוסף נדרשים הסטודנטים לעמוד במטלות – מבחנים, עבודות, לימוד תיאורטי ותרגול מעשי שתואמים את רמת המורכבות של לימודי הנדסה לתואר שני.

לימודי בחירה

לימודי הבחירה נערכים במקביל ללימודי החובה או לאחר שהסטודנט עבר בציון מינימלי את קורסי החובה. היקף לימודי הבחירה במסלול של פרוייקט הגמר קטן יותר מאשר במסלול המחקרי, ומשתנה ממוסד למוסד ומהתמחות אחת לאחרת. בחלק מהתכניות של לימודי הנדסה לתואר שני, קורסי הבחירה מסתכמים ב-4 נ"ז ובאחרים יש לצבור מינימום של 8 נ"ז בקורסי הבחירה. תלמידי המסלול המחקרי נדרשים בחלק מהמוסדות לקורסי בחירה בהיקף של 16 נקודות זכות.

פרוייקט גמר

תכנית לימודים לתואר שני בהנדסה מובילה לקראת פרוייקט גמר או כתיבת עבודה מחקרית. הפרוייקט נעשה כסמינריון מחקרי והעבודה נכתבת כתזה, אך שניהם יכולים להיות עיוניים או ניסויים ולהכיל שיטות יישומיות. בשני המקרים יש להתמודד עם סוגיה מדעית או טכנולוגית בעזרת סקירת ספרות, הגדרת הבעיה, קביעת תכנית עבודה, ניתוח התוצאות, פתיחת דיון והסקת מסקנות. ההבדל במסגרת לימודי הנדסה לתואר שני הוא בהיקף הזמן הנדרש לביצוע: פרוייקט דורש כרבע מהזמן.