תנאי קבלה לתואר שני בהנדסה

תנאי קבלה ללימודי תואר שני בהנדסה משתנים ממוסד לימוד אחד לאחר ובהתאם למסלול ההתמחות המבוקש ולרקע האקדמי של המועמד ללימודים. לרוב מתקבלים גם בוגרי חוגים שאינם הנדסה, בתנאי שלימודי התואר הראשון כללו קורסים שרלבנטיים ללימודי התואר השני המבוקשים בהנדסה, ובהיקף מספק.

אקדמאים שלא למדו לימודי הנדסה לתואר הראשון עשויים להידרש להשלמות, בעוד בוגרים של לימודי הנדסה שמעוניינים להתקבל ללימודי תואר שני לרוב לא יצטרכו לעמוד בקורסי השלמה.

קבלה לתואר שני בהנדסה

תנאי קבלה לתואר שני בהנדסה קלים יותר עבור בעלי תואר B. sc או B.Tech שנדרשים לצורך קבלה ללימודי התואר השני להציג את הזכאות לתואר, את פירוט הקורסים שנלמדו במהלכו ואת ממוצע הציונים. בהתאם לדרישות המוסד, לימודי הנדסה לתואר שני מצריכים ממוצע ציונים של 75, 80, 85 או יותר. לרוב נערך ראיון שבו נבדקת התאמתו של המועמד ונעשית הערכה ליכולתו להשתלב בתכנית לימודי התואר השני.

מועמדים מחוגים אחרים בעלי תואר בוגר במדעים ללא התמחות בהנדסה, מועמדותם תישקל על פי קריטריונים אחרים. דרישות הקבלה לתואר שני בהנדסה למועמדים מחוג אחר כוללות גם הן הצגת זכאות לתואר, פירוט קורסים שנלמדו לתואר הראשון וממוצע ציונים, אך ברוב המקרים, מאחר והמועמד אינו מגיע מרקע של לימודי הנדסה, קבלתו לתכנית התואר השני תהיה מותנית בקורסי השלמה או שנת השלמות.