נושאי לימודי הנדסאים

הלימודים לקראת תעודת הנדסאי מורכבים מקורסים מגוונים, חלקם מעשיים וחלקם תיאורטיים, בנושאים הנוגעים לתחום ההנדסי בו מתמקדת תכנית הלימוד. לימודי הנדסאות תעשייה וניהול יכללו נושאים שונים מאשר לימודים הנדסאות תוכנה או לימודי הנדסאים מתחום הנדסה אזרחית. זאת מאחר וכל תכנית הכשרה מכשירה את הסטודנטים לקראת שטחי עבודה והתמקצעות שונים, ולכן מצריכה שדות ידע, מיומנויות וכלים טכניים שונים.

נושאי לימוד לתעודת הנדסאי כוללים נושאים תיאורטיים המועברים בשיעורי מבוא והרצאות, כמו גם נושאים טכניים אותם לומדים במעבדות ותוך התנסות בחומרים, בתוכנות, בכלים ובשיטות הרלבנטיים לתחום ההתמחות. בנוסף, לימודי הנדסאים לתעודה כוללים לימוד של תקנות, נהלים וחוקים שמקובלים בשוק העבודה בתחום ההנדסי הנלמד.

לימודי הנדסאים לתעודה כוללים פחות תכנים אקדמיים מאשר לימודים לתואר, ועל כן תכנית הלימוד לתעודה קצרה ומצומצמת יותר מתכנית הלימוד לתואר. עם זאת, ישנם תחומי התמחות שמצריכים ידע רחב או תכניות הכשרה מעמיקות יותר מאחרות, בהתאם למורכבות התחום והסתעפותו במציאות ובשטח.

נושאי הלימוד לתעודת הנדסאי מאפשרים לסטודנטים לרכוש את כל הכלים הדרושים על מנת לצאת לשוק העבודה כשהם מוכנים לתפקידי ניהול, תחזוקה, התקנה, ניהול ופיתוח בתחום אותו למדו. מאחר וכל תכני הלימוד בתכניות ובמסלולים להכשרת הנדסאים מפוקחים על ידי מה"ט, כל המוסדות המוכרים לצורך לימודי הנדסאים בארץ מחויבים לפני הכל לשוק העבודה ובהתאם לשינויים בו מתעדכנים נושאי הלימוד.