אוניברסיטאות

אוניברסיטאות בארץ הן מוסדות מחקר שמתוקצבים על ידי המדינה ועל ידי תרומות. בנוסף, שכר הלימוד של הסטודנטים מספק מימון שמאפשר לאוניברסיטה להתקיים כגוף מחקרי. בין שש לשבע אוניברסיטאות בישראל נמצאות מדי שנה בדירוג העולמי של חמש מאות מוסדות המחקר המובילים בעולם, והאוניברסיטה העברית נמצאת ברשימת מאה המוסדות המובילים.

אוניברסיטאות בארץ

כגוף המיועד להכשרת חוקרים, אוניברסיטאות בארץ ובעולם מחוייבות לסטנדרטים מחקריים, בראש ובראשונה. עובדה זו קובעת למשל את החלוקה המסורתית בין פקולטות – חלוקה שלא קיימת במוסדות שאינם אוניברסיטאות אלא מכללות. גם תכני הלימוד שנכללים בכל פקולטה ובכל תכנית לימודים מושפעים מהעובדה שמוסד הלימוד האוניברסיטאי מוגדר כגוף מחקרי. בתכניות לימודי הנדסה למשל, אוניברסיטאות שמות דגש רב יותר על בסיס רחב של ידע שמגיע מהמדעים המדוייקים ופחות דגש על ידע מעשי ויישומי שמותאם למתרחש בשוק העבודה באותה שנה. לעומת אוניברסיטאות, מכללות יכולות לשנות את תכני הלימוד שלהן מדי שנה, בהתאם למתרחש בשוק. בכל שיטה יש יתרונות – אוניברסיטאות מספקות בסיס רחב למחקר ופיתוח וכלים שאותם ניתן ליישם על תחומים רבים, בעוד מכללות מספקות כלים שמתאימים ליישום מוגדר ומצומצם יותר, וגם עכשווי יותר.

לימודים באוניברסיטה

אוניברסיטאות מספקות סביבת לימודים מחקרית שמעודדת מחשבה, ניתוח שיטתי, העמקה וכמובן גילויים, המצאות וצבירת ידע קולקטיבי. אוניברסיטאות מאפשרות גישה לחומרי מחקר וסביבות מחקר מתקדמות וכן שירותים סטודנטיאליים שונים כגון אגודת סטודנטים, תאים מפלגתיים או פוליטיים, מתקני ספורט ומלגות.

רשימת אוניברסיטאות ללימודי הנדסה


מועדי ימים פתוחים